Маратон на приятелството Плевен, 22 май 2022

Спонсори и кауза – стари

RUN IN PLEVEN FOR ACCESSIBLE CITY

The charity cause of the 7th Pleven Friendship Marathon 2021 is focused on people with disabilities. They are an integral part of our community with equal rights. The funds raised will be used to adapt Pleven city infrastructure to their needs. The official charity partner is Jamba, а non-governmental organization whose main mission is to support people with different abilities in Bulgaria.

Please donate on the charity Platform.

1420 BGN donated
Donation goal 3000.00 BGN
28 donations
47%
 
Latest Donations
Donor Amount donated
1 Allan Key 60 BGN
2 Valentin Barbu 40 BGN
3 Gabriel Atanasiu 40 BGN
4 Анонимен дарител 10 BGN
5 Божидар Цачев 10 BGN
6 Анонимен дарител 20 BGN
7 Димитър Димитров 50 BGN
8 Анонимен дарител 10 BGN
9 Анонимен дарител 20 BGN
10 Станислав Кожухаров 22 BGN
11 Stan 50 BGN
12 Димитър Братованов 10 BGN
13 Анонимен дарител 23 BGN
14 Георги Василев 50 BGN
15 Анонимен дарител 30 BGN
16 Анонимен дарител 150 BGN
17 Валентин Димитров 20 BGN
18 Людмила 50 BGN
19 Анонимен дарител 500 BGN
20 Анонимен дарител 30 BGN
21 Катерина Георгиева Благинова 30 BGN
22 Nikolay Hristov 10 BGN
23 Анонимен дарител 10 BGN
24 Любомир Димов 100 BGN
25 Асен Митев 20 BGN
26 Николай Балиев 40 BGN
27 Марияна Михайлова 10 BGN
28 Димитър Гуцев 5 BGN

Бягаме в Плевен за достъпна среда

Каузата на 7-мия Маратон на приятелството Плевен 2021 е в помощ на хората с различни възможности. Те са интегрална част от нашето общество с равни права. Набраните средства ще се използват за адаптиране на централната пешеходна зона в Плевен към техните потребности. 

Oфициален партньор в тазгодишното издание на Маратон Плевен, които е пригоден за хора с увреждания е Jamba – неправителствена организация, чиято основна мисия е да подкрепя хора с различни способности в България.

Моля, подкрепете ни дори и с минимално дарение на Платформата.

1420 лв. дарени
Целева сума 3000.00 лв.
28 дарения
47%
 
Дарители
Дарител Сума
1 Allan Key 60 лв.
2 Valentin Barbu 40 лв.
3 Gabriel Atanasiu 40 лв.
4 Анонимен дарител 10 лв.
5 Божидар Цачев 10 лв.
6 Анонимен дарител 20 лв.
7 Димитър Димитров 50 лв.
8 Анонимен дарител 10 лв.
9 Анонимен дарител 20 лв.
10 Станислав Кожухаров 22 лв.
11 Stan 50 лв.
12 Димитър Братованов 10 лв.
13 Анонимен дарител 23 лв.
14 Георги Василев 50 лв.
15 Анонимен дарител 30 лв.
16 Анонимен дарител 150 лв.
17 Валентин Димитров 20 лв.
18 Людмила 50 лв.
19 Анонимен дарител 500 лв.
20 Анонимен дарител 30 лв.
21 Катерина Георгиева Благинова 30 лв.
22 Nikolay Hristov 10 лв.
23 Анонимен дарител 10 лв.
24 Любомир Димов 100 лв.
25 Асен Митев 20 лв.
26 Николай Балиев 40 лв.
27 Марияна Михайлова 10 лв.
28 Димитър Гуцев 5 лв.

БЯГАМЕ В ПЛЕВЕН ЗА ДОСТЪПНА СРЕДА

Каузата на Маратона на приятелството Плевен 2021 е в помощ на хората с различни възможности. Те са интегрална част от нашето общество с равни права. Набраните средства ще се използват за адаптиране на централната пешеходна зона в Плевен към техните потребности. 

Oфициален партньор на Маратон Плевен е Jamba, неправителствена организация, чиято основна мисия е да подкрепя хора с различни способности в България.

Моля, подкрепете ни дори и с минимално дарение на Платформата.

Run in Pleven for accessible city

The charity cause of the Pleven Friendship Marathon 2021 is aimed to help people with different abilities. They are an integral part of our equal rights society. The funds raised will be used to adapt the central pedestrian area in Pleven to their needs. Official charity partner of Pleven Marathon is Jamba, a non-governmental organization whose main mission is to support people with different abilities in Bulgaria.

Please donate on the charity Platform.

Scroll to top