Маратон на приятелството Плевен, 19 май 2024

Политика за поверителност

СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИТЕ

Като повечето уеб сайтове, Вие можете да посетите и използвате нашия сайт без да разкривате самоличността си или други лични данни.

Фирма „Айс-Оупън” ЕООД събира само информация и лични данни (наричани по-долу „Данни“), които Вие предоставяте доброволно при регистриране за участие в спортното събитие „Маратон Плевен“, като попълните регистрационната ни форма.

Категории лични данни, които „Айс-Оупън” ЕООД обработва:

 • Вашата контактна информация – три имена, пощенски адрес, мобилен или стационарен телефонен номер, имейл адрес;
 • Дисциплина, в която се състезавате – необходима за организиране на логистиката ни;
 • Снимки и видеоклипове с Ваше участие, заснети по време на Събитието;
 • В ограничен брой случаи и по изключение можем да изискаме от Вас да ни предоставите допълнителни данни от Вашата лична карта, за да удостоверите Вашата самоличност;
 • „Айс-Оупън” ЕООД си запазва правото да изпраща до всички участници покани за следващи участия и/или други спортни събития, в случай, че изрично заявите желание за това. 

Законосъобразност на обработването

„Айс-Оупън” ЕООД обработва Вашите лични данни, необходими за организацията на Събитието.

„Айс-Оупън” ЕООД обработва Вашите лични данни, необходими за спазване на изискванията на данъчното, финансовото или друго вътрешно законодателство.

Обработваме Вашите лични данни със следните цели:

 • За целите на точното и правилно отразяване на вашето участие в Събитието;
 • За целите на ясната и точна комуникация с Вас относно Вашето участие в Събитието;
 • За целите на изискванията на данъчното и счетоводно законодателство – за да можем да отчитаме таксите за участие.

Срок, в който съхраняваме Вашите лични данни:

„Айс-Оупън” ЕООД съхранява личните данни, които сте предоставили по време на регистрацията на нашия сайт за срок от една година след приключване на Събитието.

Потенциални получатели на Вашите лични данни:

„Айс-Оупън” ЕООД не предоставя Вашите лични данни на трети лица, освен ако специален закон не изисква това.

Вашите права като субект на данни – по всяко време Вие имате право:

 • Да поискате достъп до Вашите лични данни, които „Айс-Оупън” ЕООД обработва, както и да получите копие от тях;
 • Да поискате изтриването на личните ви данни, ако считате, че обработването вече не е необходимо за целите, за които същите са събрани. Моля, имайте предвид, че това право не може да бъде упражнено в случай, че специален закон предвижда изрично запазването на тези данни за определен срок.
 • Да поискате коригиране на неточни лични данни в случаите, когато те не отговарят на истината.
 • За да упражните някое от гореизброените права, просто изпратете имейл съобщение с молбата си на нашата страница за контакт или на имейл info@plevenmarathon.com. Ще ви отговорим в най-кратък срок.
 • По всяко време, ако се опасявате, че Вашите права за защита на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган по защита на данните – Комисия за защита на личните данни

Как защитаваме Вашите лични данни?

„Айс-Оупън” ЕООД гарантира, че са предприети всички административни, технически и физически мерки за защита на Вашите лични данни от случайно, незаконно или неоторизирано обработване, унищожаване, загуба, достъп, разкриване или използване.

Ние защитаваме нашия уебсайт и останалите ни информационни системи, чрез използване на най-съвременните технически и организационни мерки срещу загуба, унищожаване, достъп, промяна или разпространение на Вашите данни от неоторизирани лица. Независимо от редовните проверки, нека имаме предвид, че гарантирана защита срещу всички заплахи никъде не би могла да бъде осигурена.

Ние съхраняваме всички данни, които подавате към нас, докато не оттeглите писменно съгласието си. Имате право да поискате частично или пълно заличаване на данните си по всяко време. Ние ще изпълним тези искания без забавяне.

Отговорен за обработването на Вашите лични данни е:

„Айс-Оупън“ ЕООД

ЕИК: 202978981

Адрес: ул. Сердика 42, 1202 София, България

Scroll to top
Skip to content