Маратон Плевен е пригоден за хора с увреждания

Регистрация

Маратон на приятелството „Плевен“ се отлага за 2021 година.

Данните, които въвеждате по време на регистрационния процес, не могат да бъдат променяни. Ако желаете да промените нещо след това по Вашите регистрационни данни (промяна на дисциплина, корекция на име, отбор и т.н), моля, свържете се с нас на info@plevenmarathon.com.

Каузата на 7-мия Маратон на приятелството Плевен 2020 е в помощ на хората с различни възможности под мотото „Бягаме в Плевен за достъпна среда“. Моля, подкрепете ни дори и с минимално дарение на Платформата.

Scroll to top