Регистрация

Регистрирайте се, като попълните формата по-долу. Може да платите в брой (през касите на EasyPay), с дебитна карта или кредитна карта, с Epay микросметка или кредитна карта през PayPal. Ако имате проблеми с регистрацията, пишете ни.

© 2014-2015. Begach Running Club.