Маратон Плевен е пригоден за хора с увреждания

Регистрация

При регистрацията за 7-ми Маратон Плевен 2020 имате опция за плащане с карта през PayPal и избор за плащане по банков път.

Временно са спрени платените регистрации за маратона за дистанциите 42 км, 21 км, 10 км и щафета. В момента работят само регистрациите за безплатните дисциплини: масов крос „Аз мога“ 3 км и за детския маратон.

Данните, които въвеждате по време на регистрационния процес, не могат да бъдат променяни. Ако желаете да промените нещо след това по Вашите регистрационни данни (промяна на дисциплина, корекция на име, отбор и т.н), моля, свържете се с нас на info@plevenmarathon.com.

Каузата на 7-мия Маратон на приятелството Плевен 2020 е в помощ на хората с различни възможности под мотото „Бягаме в Плевен за достъпна среда“. Моля, подкрепете ни дори и с минимално дарение на Платформата.

Scroll to top