Маратон Плевен е пригоден за хора с увреждания

Спонсори, организатори, партньори

Основни спонсори

Спортен партньор

Организатори

Партньори

Scroll to top