Маратон на приятелството Плевен, 21 май 2023

Правила и условия за участие

Условия за участие в маратона, полумаратона, 10 км или щафета

Участниците да са навършили 18 години в деня на състезанието 21 май 2023.

Лица, навършили 14 години в деня на състезанието 21 май 2023 могат да участват единствено на следните дистанции: щафета (2х10.55 км) и 10.55 км, след подаване на декларация за поемане на отговорност от родител/попечител и платена регистрационна такса.

Платена регистрационна такса.

Предоставяне на документ за самоличност при получаване на комплекта с номерата.

Съгласие за поемане на лична отговорност за участие в състезанието, включително за здравословното състояние. Организаторите не носят отговорност в случай на инцидент или нараняване на състезателя по време на участието му в състезанието.

Участниците в маратона, полумаратона, 10 км и щафетата декларират, че здравословното им състояние позволява да участват в състезанието и поемат лична отговорност за появата на здравословни проблеми по време на състезанието. Със самата регистрация в събитието, участникът декларира съгласието си за освобождаване от отговорност. За непълнолетните участници декларацията се подписва родител/настойник/попечител.

Подписаните декларации трябва да се предоставят при получаване на стартовите пакети. На разположение на място ще има празни бланки за попълване.

Декларация за освобождаване от отговорност – пдф файл за изтегляне.

Декларация от родител/настойник/попечител на непълнолетен (до 18 годишна възраст) – пдф файл за изтегляне.

Scroll to top