Маратон на приятелството Плевен, 21 май 2023

Fun Run Kids

logo Fun Run KidsИ тази година по време на Плевенския маратон ще ce проведе детски маратон. Този път новостта е атрактивното събитие Fun Run Kids. Децата са маратонците утре и въобще нашето утре. Ние инвестираме в тях и призоваваме родителите да партнираме за тяхно и наше добро. Малките маратонци ще имат възможност да усетят духа на спорта, да проявят състезателен характер и да се забавляват.

Победителите ще бъдат наградени на официалната стълбичка като истински шампиони.

Всички ще получат медали и лакомства.

Нашата мисия е да вдъхновим децата да играят на открито, да бъдат активни и да се забавляват. Така ще бъдат по-здрави, по-мотивирани, по-умни, по-успешни и по-щастливи.

Регистрация и получаване на стартов номер

В Центъра за работа с деца в градската градина, на 2 минути от зоната на старт/финала:

  • на 20 май (събота) от 10:30 до 15:00 часа;
  • и на 21 май (неделя) от 8:00 до 8:45 часа.

Старт

На 21 май (неделя) в 9:25 часа пред мавзолея от официалния старт/финал на маратона.

Възрастови групи

Участниците в състезанието ще бъдат разделени в три възрастови групи:

  • 6-7 годишни деца (родени 2016-2017 година) – 300 м или една обиколка на мавзолея;
  • 8-9 годишни (родени 2014-2015 година) – 600 м или 2 обиколки на мавзолея;
  • 10-12 годишни (родени 2011-2013 година) – 900 м или 3 обиколки на мавзолея.

Децата бягат сами, без родители.

Участието е безплатно.

Награди

Награди за всички: медали и вкусотии.

Награждаване на подиума – първите 3 момичета и първите 3 момчета от всяка възрастова група ще бъдат наградени с официалния медал на маратона и диплома.

Награждаването е от 10:30 часа в зоната на старт/финала на маратона, пред мавзолея.

 

Фото Галерия

Fun Run Kids

logo Fun Run KidsFor another year Pleven Marathon is hosting an exciting marathon for chuldren. This time the novelty is the attractive Fun Run Kids event. Children are the marathon runners of tomorrow. We invest in them and we encourage parents to partner with us for their and our good. The small runners will have the opportunity to feel the spirit of sport, to exhibit competitive character and have fun.

The winners will be awarded on the official ladder as true champions.

Everyone will get medal and gift.

Our mission is to inspire children to play outdoor, to be active and have fun. So they will be healthier, motivated, smarter, successful and happier.

REGISTRATION AND PICK-UP OF RACE NUMBER

At the Children’s Center, in the City Park just 2 minutes away from the Start/Finish zone:

  • on 20 May (Saturday) from 10.30 to 15:00;
  • on 21 May (Sunday) from 8.00 to 8:45.
START

On 21 May (Sunday) at 9:25 am from the Start/Finish line in front of the mausoleum.

AGE GROUPS

Little runners will be split into 3 age groups:

  • 6 to 7 years (born in 2016-2017) – 300 m or one lap of the mausoleum;
  • 8 to 9 years (born in 2014-2015) – 600 m or 2 laps of the mausoleum;
  • 10 to 12 years (born in 2011-2013) – 900 m or 3 laps of the mausoleum;

The registration is free.

AWARDS

There will be awards for every registered and finished little runner: medal and gift.

Podium – the fastest 3 girls and 3 boys in each age group will be awarded on the podium with the official marathon medal, certificate and special gift.

The award ceremony starts at 10.30 on the stage at the Start/Finish zone in front of the mausoleum.

Photo Gallery
Scroll to top