Маратон на приятелството Плевен, 19 май 2024

19.12.2021

Двама от организаторите на Маратона на приятелството „Плевен“ отличени с Годишната награда за социална иновация на МТСП

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) отличи 11 социални предприятия в конкурса за Годишната национална награда за социална иновация, който се проведе за седми пореден път на 17 декември 2021 г. „Айс – Оупън“ ЕООД със социално предприятие шоколадова къща „Станимира” стана победител в категория „Социални иновации, свързани със социално включване“. С втория приз беше отличено предприятието „Бон апети от Светът на Мария“ ЕООД.

Двама от организаторите на Маратона на приятелството „Плевен" отличени с Годишната награда за социална иновация на МТСП

Годишната национална награда за социална иновация, който се проведе за седми пореден път. Министър Георги Гьоков отличи победителите в категориите „Социални иновации, свързани със заетост“, „Социални иновации, свързани със социално включване“ и „Социални иновации, свързани с предоставяне на социални продукти и услуги“. Той отбеляза приноса на социалните предприятия за създаването на работни места за хора от уязвимите групи на пазара на труда и подчерта, че наградите стимулират иновативността в социалната сфера и диалога между заинтересованите страни.

МТСП планира финансов ресурс в размер на около 70 млн. лв. до 2027 г. за социално предприемачество. Средствата ще бъдат осигурени по Плана за възстановяване и устойчивост и Програма „Развитие на човешките ресурси“ (2021-2027 г.). Предвидените средства са за подкрепа на социалните предприемачи в развитието на социални иновации, инструменти за директна връзка с гражданите и цифровизация. По този начин ще се засили ролята им в обществото по отношение на социалното и екологично равновесие.

Заместник-министър Надя Клисурска награди номинираните на второ и трето място в категориите. „От 10 години целенасочено се развива държавна политика за социалната и солидарна икономика“, подчерта тя. Към момента 34 предприятия са регистрирани в регистъра на социалните предприятия на МТСП. Те осигуряват над 300 работни места. От тях 180 са за хора от социално уязвими групи.

В категория „Социални иновации, свързани със заетост“ първото място заслужи „Социално предприятие социални инвестиции и ресурси“ ЕООД, което съвместно с два дневни центъра за лица с психични увреждания в София осигурява обучения за трудови умения и работа за хора с психични разстройства. На второ място се класира предприятието „Благичка“ ЕООД, което създава първият ресторант с нулев отпадък в България, който се управлява от младежи в неравностойно положение. Третото място в категорията спечелиха Фондация „Радост за нашите деца“ и Общинско социално предприятие „Озеленяване и поддържане на територии за обществено ползване“ с оранжерия „Цветен град“.

„Айс – Оупън“ ЕООД със социално предприятие шоколадова къща „Станимира” стана победител в категория  „Социални иновации, свързани със социално включване“. Мисията на социалното предприятие е осигуряване на устойчива заетост на хора от уязвими групи в сферата на социалната икономика. С втория приз беше отличено предприятието „Бон апети от Светът на Мария“ ЕООД, което  е инициатор за създаването на Учебна кухня „Надежда“ – учебен професионален център за развитие на трудови умения, придобиване на професионален опит и осигуряване на подкрепа за реализация на пазара на труда за хора с интелектуални затруднения. Втора награда в категорията получи и Централният кооперативен съюз за  реализирането на пилотен проект за популяризиране сред младите хора на кооперативния модел като възможност за развитие на социалната и солидарна икономика. На трето място се класира Сдружение „Бъдеще за децата“ за проекта си сладкарска работилничка „Бисквитките“.

Първата награда в категория „Социални иновации, свързани с предоставяне на социални продукти и услуги“ спечели кариерна платформа „Работоспособни.бг“ ЕООД. Тя свързва социално отговорните работодатели с хора с намалена трудоспособност, които активно търсят начален старт или промяна в професионалната си кариера. На второ място се класира „Колев и Колев“ АД, а на трето – Потребителна кооперация „НАРКООП“.

Scroll to top
Skip to content