Маратон на приятелството Плевен, 19 май 2024

Нов маршрут

42.2 км маратон (сертифицирано трасе)

Участниците в маратона правят 4 обиколки с 2 пункта на обръщане на движението: първият на около 350 м след старта, вторият след излизането от парк Кайлъка по пътя към язовира (5.6 км).

Първият подкрепителен пункт е на 730 м от старта, а вторият на 5,63 км. Има и отделен подкрепителен пункт на финала.

Пунктът с вода е на 3 км от старта, може да се ползва и в двете посоки. На връщане е съответно на 8,18 км от старта.

Участниците в маратона правят 4 обиколки, съответно минават по 8 пъти през подкрепителен пункт и през пункт за вода.

Подкрепителен пункт: 0.73, 5.67, 11.26, 16.20, 21.79, 26.73, 32.32 км

Вода: 3, 8.22, 13.53, 18.75, 24.06, 29.28, 34.59 км

Вижте карта на трасето

21.1 км полумаратон (сертифицирано трасе)

Участниците в полумаратона правят 2 обиколки с 2 пункта на обръщане на движението: първият на около 350 м след старта, вторият след излизането от парк Кайлъка по пътя към язовира (5.6 км). Обърнете внимание, че при второто обръщало ще има две обръщала. Първата обиколка се минава през по-близкото, а втората през по-далечното, което съвпада с това на маратона.

Първият подкрепителен пункт е на 730 м от старта, а вторият на 5,63 км. Има и отделен подкрепителен пункт на финала. Пунктът с вода е на 3 км от старта, може да се ползва и в двете посоки. На връщане е съответно на 8,18 км от старта.

Участниците в полумаратона минават по два пъти на подкрепителните пунктове съответно 0.73, 5.63, 11.22 и 16.16 км. Пунктът с вода също 4 пъти – 3, 8.18, 13.53 и 18.71 км

Вижте карта на трасето

10.55 км (сертифицирано трасе)

Участниците на 10,55 км правят 1 обиколка с 2 пункта на обръщане на движението: първият на около 350 м след старта, вторият след излизането от парк Кайлъка по пътя към язовира (5.6 км). Обърнете внимание, че при второто обръщало ще има две обръщала. Минавате през по-близкото обръщало.

Първият подкрепителен пункт е на 730 м от старта, а вторият на 5,63 км. Има и отделен подкрепителен пункт на финала. Пунктът с вода е на 3 км от старта, може да се ползва и в двете посоки. На връщане е съответно на 8,18 км от старта.

Вижте карта на трасето

Щафета (сертифицирано трасе)

Всеки участник в шафетата прави по 1 обиколка с с 2 пункта на обръщане на движението: първият на около 350 м след старта, вторият след излизането от парк Кайлъка по пътя към язовира (5.6 км). Обърнете внимание, че при второто обръщало ще има две обръщала. Минавате през по-близкото обръщало.

Първият подкрепителен пункт е на 730 м от старта, а вторият на 5,63 км. Има и отделен подкрепителен пункт на финала. Пунктът с вода е на 3 км от старта, може да се ползва и в двете посоки. На връщане е съответно на 8,18 км от старта.

Вижте карта на трасето

Fun Run Kids

Обикаля се мавзолея обратно на часовниковата стрелка, следвайки указанията на съдиите:

  • Децата в групата 6-7 години – 1 обиколка (300 м) и финишират под арката на старт/финала.
  • Децата в групата 8-9 години – 2 обиколки (600 м), като на 2-та обиколка финишират под арката на старт/финала.
  • Децата в групата 10-12 години – 3 обиколки (900 м), като на 3-та обиколка финишират под арката на старт/финала.

3 км масов крос „Аз мога“

Три обиколки по следния маршрут: от старта се завива вляво пред фонтана, бяга се по велоалеята до първия светофар, завой на ляво през моста и се връщат по ул „Вардар“, зад мавзолея се завива на дясно, после наляво и пак в ляво пред фонтана – 3 обиколки, като в края на третата обиколка се финишира под арката на старт/финала.

Подкрепителни пунктове

Първият подкрепителен пункт е на 730 м от старта, а втория на 5,63 км. Има и отделен подкрепителен пункт на финала.

Вода: пункта с вода е на 3 км от старта, може да се ползва и в двете посоки. На връщане е съответно на 8,18 км от старта.

Лични напитки и енергийни продукти

Следва да бъдат предадени на организаторите в неделя, 23 май от 8:00 до 8:20 в офиса на маратона в Центъра за работа с деца с добре обозначени стартов номер и километър на пункта (10 км – за полумаратонците и 15 км или 20 км за маратонците), написани на лепенка (например, 123/15 км):

  • за полумаратон – 10.5 км (през който се минава 2 пъти);
  • за маратон – 15 км (през който се минава един път) и 20 км (през който се минава 4 пъти).

 

Mедицински пункт и линейка

Разположени на старт/финала.

При нужда от медицинска помощ, незабавно уведомете някой от доброволците по трасето, който ще осигури необходимата помощ.

Контакти по време на състезанието

При въпроси, обръщайте се към организаторите, съдиите, доброволците.

Успех на всички!

Scroll to top
Skip to content