Маратон на приятелството Плевен, 23 май 2021

Кауза

Бягаме в Плевен за достъпна среда

Каузата на 7-мия Маратон на приятелството Плевен 2021 е в помощ на хората с различни възможности. Те са интегрална част от нашето общество с равни права. Набраните средства ще се използват за адаптиране на централната пешеходна зона в Плевен към техните потребности. 

Oфициален партньор в тазгодишното издание на Маратон Плевен, които е пригоден за хора с увреждания е Jamba – неправителствена организация, чиято основна мисия е да подкрепя хора с различни способности в България.

Моля, подкрепете ни дори и с минимално дарение на Платформата.

925 лв. дарени
Целева сума 3000.00 лв.
13 дарения
31%
 
Дарители
Дарител Сума
1 Анонимен дарител 150 лв.
2 Валентин Димитров 20 лв.
3 Людмила 50 лв.
4 Анонимен дарител 500 лв.
5 Анонимен дарител 30 лв.
6 Катерина Георгиева Благинова 30 лв.
7 Nikolay Hristov 10 лв.
8 Анонимен дарител 10 лв.
9 Любомир Димов 50 лв.
10 Асен Митев 20 лв.
11 Николай Балиев 40 лв.
12 Марияна Михайлова 10 лв.
13 Димитър Гуцев 5 лв.
Scroll to top