Маратон на приятелството Плевен, 23 май 2021

Кауза

Бягаме в Плевен за достъпна среда

Каузата на 7-мия Маратон на приятелството Плевен 2021 е в помощ на хората с различни възможности. Те са интегрална част от нашето общество с равни права. Набраните средства ще се използват за адаптиране на централната пешеходна зона в Плевен към техните потребности. 

Oфициален партньор в тазгодишното издание на Маратон Плевен, които е пригоден за хора с увреждания е Jamba – неправителствена организация, чиято основна мисия е да подкрепя хора с различни способности в България.

Моля, подкрепете ни дори и с минимално дарение на Платформата.

1420 лв. дарени
Целева сума 3000.00 лв.
28 дарения
47%
 
Дарители
Дарител Сума
1 Allan Key 60 лв.
2 Valentin Barbu 40 лв.
3 Gabriel Atanasiu 40 лв.
4 Анонимен дарител 10 лв.
5 Божидар Цачев 10 лв.
6 Анонимен дарител 20 лв.
7 Димитър Димитров 50 лв.
8 Анонимен дарител 10 лв.
9 Анонимен дарител 20 лв.
10 Станислав Кожухаров 22 лв.
11 Stan 50 лв.
12 Димитър Братованов 10 лв.
13 Анонимен дарител 23 лв.
14 Георги Василев 50 лв.
15 Анонимен дарител 30 лв.
16 Анонимен дарител 150 лв.
17 Валентин Димитров 20 лв.
18 Людмила 50 лв.
19 Анонимен дарител 500 лв.
20 Анонимен дарител 30 лв.
21 Катерина Георгиева Благинова 30 лв.
22 Nikolay Hristov 10 лв.
23 Анонимен дарител 10 лв.
24 Любомир Димов 100 лв.
25 Асен Митев 20 лв.
26 Николай Балиев 40 лв.
27 Марияна Михайлова 10 лв.
28 Димитър Гуцев 5 лв.
Scroll to top