Маратон на приятелството Плевен, 23 май 2021

23 май 2021

Централен площад Плевен, пред мавзолея

Маратон Плевен 2021

Маратон на приятелството

БЯГАМЕ В ПЛЕВЕН ЗА ДОСТЪПНА СРЕДА

Каузата на Маратона на приятелството Плевен 2021 е в помощ на хората с различни възможности. Те са интегрална част от нашето общество с равни права. Набраните средства ще се използват за адаптиране на централната пешеходна зона в Плевен към техните потребности. 

Oфициален партньор на Маратон Плевен е Jamba, неправителствена организация, чиято основна мисия е да подкрепя хора с различни способности в България.

Моля, подкрепете ни дори и с минимално дарение на Платформата.

Новини

Основни спонсори

Спортен партньор

Организатори

Медийни партньори

Scroll to top